นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัท LINEROCK INVESTMENTS ("LINEROCK INVESTMENTS","เรา"หรือ"ของเรา") คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการ LINEROCK INVESTMENTS ("บริการ") ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่บนโดเมน pho.to ("เว็บไซต์") และแอปพลิเคชั่นมือถือของ LINEROCK INVESTMENTS ทั้งหมด ("มือถือ").

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับข้อกำหนดการบริการที่นำมาใช้กับข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ได้รวบรวมระหว่างการใช้บริการ LINEROCK INVESTMENTS ของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับข้อมูลอื่นๆที่ได้ให้ไว้กับเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือการใช้งานที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณได้หรือไม่รวมข้อมูล "ผลรวม" ซึ่งเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการหรือกลุ่มหรือหมวดหมู่การบริการหรือผู้ใช้ที่ข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นถูกนำออก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่เป็นการควบคุมหรือจำกัดการรวบรวมและการใช้ข้อมูลผลรวมและข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลของเราและเราอาจนำข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราไปใช้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่ใช้บริการของเรา โดยเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณได้แจ้งแก่เราอย่างเต็มใจ อาทิ เราเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ ข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์คและข้อมูลอื่นๆที่คุณแจ้งแก่เราเมื่อทำการลงทะเบียน สร้างบัญชี ติดต่อเราทางอีเมลหรือใช้บริการของเรา ทั้งนี้ เราอาจได้ข้อมูลมาจากบริษัทอื่นและรวมเข้ากับข้อมูลที่เรารวบรวมกับการบริการเช่นกัน อาทิ เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับ Facebook เราอาจเข้าถึงชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ประเภทบราวเซอร์ที่คุณใช้ ภาษาบราวเซอร์ของคุณ เวลาที่เข้าใช้งานหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงคุณมายังเรา นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและความเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะใช้ในการช่วยให้บริการที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น ในบางครั้ง เราอาจนำข้อมูลจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นมือถือของเราให้แก่เจ้าของและผู้ให้บริการเว็บไซต์รวมทั้งแอปพลิเคชั่นมือถือจากภายนอกที่ทำงานประสานกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา ซึ่งคุณจะไม่ได้รับการระบุตัวตนจากข้อมูลดังกล่าวนี้

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ประเภทบราวเซอร์ที่คุณใช้ ภาษาบราวเซอร์ของคุณ เวลาที่เข้าใช้งานหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงคุณมายังเรา นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและความเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะใช้ในการช่วยให้บริการที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น ในบางครั้ง เราอาจนำข้อมูลจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นมือถือของเราให้แก่เจ้าของและผู้ให้บริการเว็บไซต์รวมทั้งแอปพลิเคชั่นมือถือจากภายนอกที่ทำงานประสานกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา ซึ่งคุณจะไม่ได้รับการระบุตัวตนจากข้อมูลดังกล่าวนี้

นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นหากคุณใช้บริการของเราเพื่อทำการอัพโหลด แบ่งปันและ/หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีข้อมูลของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งชื่อ รูปภาพและข้อมูลติดต่อออนไลน์ของพวกเขา

ข้อมูลการบริการ

ในการใช้บริการของเรา คุณต้องส่งรูปภาพของคุณก่อนทำการแก้ไขรูป เนื่องจากการดำเนินการต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและข้อมูลจะถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส ทั้งนี้ เราใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของขั้นตอนการส่งผ่านข้อมูล

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและผู้ใช้ที่ไม่ต้องการแบ่งปันผลลัพธ์ร่วมกับการบริการ รูปภาพเดิมและผลลัพธ์จะถูกนำออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติในสองสัปดาห์หลังการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและแบ่งปันผลลัพธ์กับการบริการซึ่งนำเสนอคุณสมบัติโซเชียลเน็ตเวิร์คพิเศษ เนื้อหาที่แบ่งปันนั้นจะถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์และแสดงภายในการบริการ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้นำรูปภาพออกเองหรือขอให้นำรูปภาพออกโดยติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

เนอกจากนี้บริการส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับระบบการจดจำใบหน้าซึ่งจะนำมาใช้ในสองแบบคือ:

ในกรณีนี้จะมีการเก็บข้อมูลแคชจุดสำคัญไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำ RAM ของเซิร์ฟเวอร์ระหว่างการประมวลผล และจะถูกลบออกไปโดยเร็วหลังจากที่ได้ใช้เอฟเฟกต์สุดท้ายกับรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คุ้กกี้

เราจะทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ "คุ้กกี้" โดยคุ้กกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ โดยเราใช้คุ้กกี้สำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รวมทั้ง ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการและประเภทบราวเซอร์ของคุณสำหรับการบริหารระบบและรายงานข้อมูลไปยังคู่ค้าแบรนด์ของเรา

เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ โดยข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์หรือบริการได้สะดวกขึ้น ปรับประสบการณ์ใช้งานของคุณตามที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้เราจดจำค่าพึงใจของคุณ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคุ้กกี้จะนำเสนอคุณสมบัติที่ช่วยจดจำบัญชีของคุณเมื่อเข้าระบบและคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ เราไม่สามารถควบคุมคุ้กกี้ที่ผู้โฆษณาหรือคู่ค้าแบรนด์ของเราอาจนำมาใช้

ความปลอดภัย

เทคโนโลยีที่เราใช้และนโยบายที่เรานำมาใช้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยเราจะทำการปรับปรุงมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่พร้อมให้บริการ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทำลายมาตรการด้านความปลอดภัยของเราได้ หากคุณใช้รหัสผ่านกับการบริการของเรา คุณมีหน้าที่ในการรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ โปรดอย่าใช้เผยแพร่รหัสผ่านให้แก่บุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่ารหัสผ่านของคุณถูกใช้ในทางที่ผิดหรือบัญชีของคุณตกอยู่ในอันตราย โปรดแจ้งให้เราทราบในทันที

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลการบริการที่ได้รวบรวมผ่านการบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคล (และข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล) จะได้รับการรวบรวมผ่านบริการที่ใช้ร่วมกับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ให้บริการในนามของเรา (อาทิ บริษัทที่บริหารจัดการข้อมูลหรือบริการสนับสนุนอื่นๆแก่เรา เช่น การจัดเก็บข้อมูลและการบริการเว็บโฮสติ้ง) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (และข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล) ของคุณร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำเสนอการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (ศึกษาวิธีการที่บริษัทโฆษณาคู่ค้ารวบรวมและใช้ข้อมูล) และทำตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปจำหน่าย

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านบริการหากเราเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเหมาะสมสำหรับ:

เราจะไม่เปิดเผยรูปภาพของคุณที่คุณได้ทำการอัพโหลดสำหรับการแก้ไขและปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสมยกเว้นคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนให้แสดงรูปภาพของคุณบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นมือถือและบริการอื่นๆของเราหรือบริการของหน่วยงานภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เราได้รวบรวมอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่นที่ได้เข้าครอบครองหุ้นหรือทรัพย์สินของเรา โดยเป็นผลที่เกิดจากการจำหน่าย การควบกิจการ การปรับองค์กร การเลิกกิจการหรือการชำระหนี้ หากเกิดการถ่ายโอนดังกล่าวขึ้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของบริษัทที่เข้ามาครอบครองจะยังเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การแก้ไขข้อมูลของคุณ —
เลือก/
ไม่เลือกเข้าร่วม

เราเคารพสิทธิของคุณในการเลือกวิธีการที่เรารวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคุณสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณหรือเปลี่ยนค่าพึงใจความเป็นส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลาผ่านบริการของเรา โดยคุณอาจเลือกไม่เข้าร่วมในการรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจากเรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลส่งเสริมการขาย โดยคลิกที่ลิงค์เลิกสมัครติดตามในอีเมลหรือเนื้อหาอื่นๆจากเรา ทั้งนี้ การสื่อสารการบริการด้านธุรกรรม (อาทิ ข้อความเกี่ยวกับการลงทะเบียนของคุณ) ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเลือกไม่เข้าร่วมตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากคุณต้องการขอปิดการใช้บัญชีหรือตั้งรหัสผ่านใหม่ โปรดส่งคำขอมาที่ support@pho.to เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ลิงค์ เว็บไซต์ที่โฮสต์และผู้เผยแพร่โฆษณา

เราไม่สามารถควบคุมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือมือถือ (หรือ เว็บไซต์ใดก็ตามที่ถูกสร้างบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและไม่ได้เป็นกิจการเดียวกันกับเรา) ดังนั้น คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นแยกกันกับนโยบายของเราและรับทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว

ผู้เผยแพร่โฆษณาจากหน่วยงานภายนอกอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของคุณกับโฆษณาของพวกเขาเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม LINEROCK INVESTMENTS ไม่สามารถควบคุมหรือรับทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของผู้เผยแพร่โฆษณานั้นและแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกกันก่อนคลิกโฆษณาใดก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยหากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเราเห็นว่าจะส่งผลต่อสิทธิของคุณเป็นอย่างมาก เราจะประกาศนโยบายล่าสุดบนเว็บไซต์นี้ โดยเราขอสนับสนุนให้คุณทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้บริการเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

คำถาม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราได้ที่ support@pho.to.

#1 #2 #3 >
Some sites are better in Landscape mode. Pho.to is one of them. Please rotate your device to continue browsing.
This website uses cookies.
We use them to give you the best experience. By continuing browsing our website, you are consenting to our use of cookies. Learn more
Learn more
I'm OK with this